Rozwój transportu szkodliwy dla środowiska

Już od wieków ludzie nieustannie przemieszczają się z jednego miejsca na drugie. Kwitnie przy tym wymianę handlowa. Jeszcze kilkaset lat temu transport odbywał w bardzo prymitywny sposób najczęściej pieszo bądź konno, później za pomącą dyliżansów. Cięższe towary przewożono głównie dzięki użyciu zwierząt. Dopiero w wieku dwudziestym transport uległ szybkiemu rozwojowi, zastał bardziej unowocześniony. Z czasem pojawiał się transport kolejowy, później transport samochodowy, morski czy lotniczy. Budowano coraz to nowe drogi i autostrady, wielkie porty morskie i lotnicze, linie kolejowe. Niestety nie zdawano sobie wówczas sprawy z tego jak transport, zwłaszcza samochodowy może niszczyć naturalne środowisko. Dopiero całkiem niedawno zauważono ten problem, kiedy już na trwałe pojawiły się w krajobrazie poczynione przez człowieka szkody. Ale wiadomo, ze wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają się skutki uboczne. Ale dzięki najnowszym technologiom, można jednocześnie rozwijać transport a przy okazji zadbać także i naturalne środowisko.