Kategoria: Samochody od A do Z

OKNA TYLNE I BOCZNE

Okna tylne jest z reguły nieotwierane. Współczesne samo­chody mają przeważnie panoramiczne szyby tyjne 0n£;  lub w razie prawie płaskiego dachu szyba tylna jest płaska i lekko pochylona dołem do przodu .Okna boczne w autobusach zaopatruje się w szyby podno­szone, opuszczane, odchylane, odsuwane lub stałe. Prze­ważnie część okien w autobusie ma szyby otwierane, a po­została część ma szyby stałe. Szyba podnoszona lub opusz­czana  przesuwa się w prowad nicach korytkowych.Okno składa się z dwóch części: górnej z szybą otwieraną i dolnej z szybą stałą. W para­pecie okiennym brak szczeliny do wpuszcza­nia szyby, dzięki czemu eliminuje się jedną z dróg, którymi Woda mo­że przenikać do wnę­trza nadwozia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!

NIEKIEDY W AUTOBUSACH

Zbędne wymagające bsługi mechanizmy opuszczania^szyb. Konstrukcja szyby [podnoszonej jest tama i prosta. Do ‚ ustalania położenia szyby opuszczanej służą kołki wypy­chane sprężynami, wchodzące w otworki ramy okna. Niekiedy w autobusach stosowane są okna dwu­częściowe z szybą dolną stałą l częścią górną składającą się z dwóch szyb przesuwanych na boki .Autobusy turystyczne o dachach częściowo, lub całkowicie przez­roczystych zaopatruje się w przesłony żaluprzed zb nasłonecznieniem wnętrza nadwozia . Na równi z przesłonami żaluzjowyml szeroko sto­sowane są najrozmaitsze przesłony zaciągane (miękkie) oraz  nastawiane (sztywne, z tworzyw sztucznych lub specjalne­go szkła).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!

SIEDZENIA I OPARCIA

Mikrobusy oraz małe furgony wyposaża się często w przenośne~siedzenia o bardzo prostej konstrukcji, mocowane poprzecznie lub podłużnie . Siedzenia takie dają się łatwo wyjmować, np. w celu wykorzystania poza pojazdem (np. podczas campingu) lub na’okres przewożenia ładunków.Szkielet siedzenia wykonuje się na ogół z odcinków odpowiednio wygiętych rur. Szkielet mocuje sig do podłogi lub do sanek umieszczonych w prowadnicach, które w pewnym zakresie pozwalają na zmianę położenia siedzenia. Poduszka i oparcie stanowią niezależne części mocowane do szkieletu.Charakterystykę elastyczności poduszki określa tzw. średni współczynnik elastyczności i częstotliwość drgań średni współczynnik elastyczności siedzenia jest to obciążenie na jeden centymetr ugięcia poduszki przy obciążeniu wstępnym równym 50 kG.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!

NAJMNIEJ MĘCZĄCE

Najmniej męczące dla człowieka są warunki jazdy, kiedy stosunek częstotliwości wahań siedzenia do częstotliwości drgań mas uresorowanych samochodu zawiera się granicach 1,6…2,0 Siedzenie o zbyt małym współczynniku elastyczności ma na ogół sprężyny poduszki za miękkie, wskutek czego osoba siedząca silnie kołysze się w wyniku drgań i wstrząsów samochodu. Niekiedy nawet siedzenie może „dobijać” do szkieletu lub podstawy. Jazda w takich warunkach jest męcząca, a pokrycie poduszki i oparcia przedwcześnie się zużywa. Jeżeli natomiast poduszki siedzenia są zbyt sztywne i twarde, znaczna część drgań i wstrząsów nadwozia przenosi się na siedzącego, nawet podczas jazdy po dobrej drodze .Siedzenia i oparcia projektuje się uwzględniając przeciętny wzrost i ciężar człowieka.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!