Kategoria: Samochody od A do Z

OSŁONA SILNIKA

Osłona silnika otwierana z przodu jest zawieszona na zawiasach  umieszczonych na obu bo­kach przodka kadłuba nad­wozia. Unoszenie osłony ułatwia dodatkowa sprężyna napinana w trakcie zamykania osłony.Obrzeża osłony silnika są ukształ­towane w sposób uniemożliwiający ściekanie kropel wody z osłony do wnętrza przedziału silnikowego.Często obrzeża osłony silnika za­opatruje się nawet w elastyczne uszczelnienia, zapobiegające j edno- cześnie niepożądanym drganiom .Nadwozia samochodów zaopatruje się w. okna stałe lub otwierane. Okna otwierane podzielić można ogólnie na odsuwane i od­chylane. W samochodach osobowych stosuje się najczę­ściej stale okna przednie oraz, odsuwane (opuszczane) do dołu okna boczne w drzwiach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!

W PÓŹNIEJSZYM ETAPIE

W późniejszym etapie zaczęto stosować jednolite szyby przednie, gięte w środku. Następnie szybko rozpowszechniły się szyby panoramiczne, o prostych tworzących. Obecnie wchodzą w użycie szyby futuramiczne, nie mające żadnej prostej tworzącej .Okna stałe. Szybę mocuje się w prosty sposób w gumowym ozeżu o specjalnie ukształtowanym^przekroju .Jeżeli okno ma zarys zaokrąglony, tojuszczelkę wulkanizuje się, nadając jej kształt pierścienia .Pierścień taki zakłada się wewnętrznym rowkiem na szybę, a zewnętrznym na obrzeże otworu kadłuba nadwozia. Uszczelkę okna prostokątnego przycina się w narożnikach i wulkanizuje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!

SZYBY PRZEDNIE AUTOBUSU

Autobusy mają szyby przednie proste, dzielone, składające się z dwóch lub czterech części. Ostatnio, szczególnie w autokarach stosuje się
przednie i tylne szyby panoramiczne .Autobus YEATES FIESTA ma dwie dodatkowe, wąskie szybki poniżej szyby przedniej . Samochody ciężarowe wyposaża się coraz częściej w panoramiczne szyby przednie .Odchylane okno przednie w kabinie kierowcy samochodu ciężarowego  jest łatwe do oczyszczania, a nadto zapewnia możność wydajnego przewietrzania kabiny kierowcy. Szybę mocuje się w metalowej ramce za pomocą korytka uszczelniającego i zawiesza się na zawiasach przy górnym obrzeżu otworu okiennego. Z boku mocuje si prowadnicę, wzdłuż której przesuwa się śruba służąca do zaciskania ramki okna na prowadnicy i ustalania określonego położenia okna.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!

SAMOCHODY LUKSUSOWE

Samochody luksusowe mają podnośniki szyb okiennych napędzane silnikami elektrycznymi za pośrednictwem prze­kładni ślimakowych. Niekiedy stosuje się również hydrau­liczne podnośniki szyb okiennych. Podnośniki szyb stosowane w samochodach ciężarowych mają na ogół dość prostą konstrukcję . W celu zrównoważenia ciężaru szyby i ułatwienia przesuwa­nia iei do córy, podnośnik zaopatruje się w długą sprężynę spiralną. Podczas podnoszenia lub opuszczania szyby swo­rzeń lub rolka dźwigni przesuwa się wzdłuż szczeliny.Szyby opuszczane przesuwają się w korytkach prowadzących . Korytka wykonuje się z odpowiednio ukształtowanej taśmy stalowej i zaopatruje się w uszczelkę gumową oraz pluszową. Korytka mocuje się do kadłuba nadwozia lub drzwi za pomocą śrub lub łapek wykonanych przez odgięcie blachy korytek lub nadwozia. Korytka są przeważnie chromowane w celu zabezpieczenia przed korozją.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!